Generációváltás

A családi vállalkozások egyik legnagyobb kihívása a generációváltás – erről már korábban is írtam. A jelenlegi járványhelyzet minden vállalatot korábban nem tapasztalt nehézségek elé állít – ez is egyértelmű, és erről is volt már szó ezen a blogon. Mivel eddig sem futamodtunk meg a jelentős kihívásoktól, ezért koronavírus ide vagy oda, újabb fokozatba kapcsoltuk cégünknél a fiatal generáció, vagyis Bálint fiam bevezetését a cég irányításába.

Fazekas Zsolt és Fazekas Bálint
Fazekas Zsolt és Fazekas Bálint

A generációváltás alapkérdései

A generációváltás azért is különösen nehéz folyamat, mert egyszerre van meg benne két összefüggő, de egymással ellentétes irányú lendület. Egyik az új vezetők bevonódásának folyamata (ami egy a cég belső erőtere irányába tartó mozgás), a másik pedig az idősebb generáció hátrébb lépése, ami inkább a centrumból kifelé vezető pályán halad. A generációváltás ideális időszaka az, amikor a cég biztos lábakon áll. Ugyanakkor a kockázat is ilyenkor tűnik a legnagyobbnak, hiszen nagy a vesztenivaló. Ilyenkor a stafétát átadni készülő vezetőben számos kérdés megfogalmazódik.  

Vajon a fiatalokban megvan-e a szükséges üzleti szellem?

Akármennyire is jól működő döntési rendszer jellemez egy vállalatot, a siker nagyban függ a felsővezetők személyes elkötelezettségétől, illetve döntéseitől. Éppen ezért a generációváltás során kulcskérdés, hogy a stafétát átvevő fiatal vajon tovább tudja-e vinni az előző generáció üzleti szellemét, elkötelezettségét.

Milyen vezetők, állják-e a sarat nehéz helyzetekben is?

A cégvezetés a legtöbb esetben nehéz és még nehezebb helyzetek megoldásának sorozata. Napjaink elhúzódó járványhelyzete pedig készséggel szolgáltat korábban nem tapasztalt kihívásokat. Azt gondolom, ilyen szituációban különösen szükség van arra, hogy a fiatal vezető legény legyen a talpán. Ugyanakkor kell, hogy rendelkezzen kellő empátiával és flexibilitással is, hiszen a felmerülő problémák sokszor csak így kezelhetők.

Felkészültek-e az egyre erősebben globalizálódó piacon való érvényesülésre?

Bár a hazai vállalatok esetében sokaknak nem a külpiacra lépés jut először eszébe, mégis nagyon fontos, hogy a vezetők ne ijedjenek meg attól, hogy egyre inkább nemzetközivé váló piacon kell helyt állniuk. Külföldi partnerektől beszerzett áruk vagy nyersanyagok, nemzetközi piaci szereplőktől vásárolt szolgáltatások, esetleg külföldi piacok megcélzása – csak néhány kiragadott példa azok közül, amikor nemzetközi kapcsolatépítésre van szükség. 

Hogyan kommunikálnak?

Napjaink vezetői a cégek első számú kommunikátorai is egyben. Természetesen továbbra is fontos feladat hárul a vállalatok kommunikációs szakembereire, de nemzetközi kutatások bizonyítják, hogy sikeresebbek azok a vállalatok, ahol az első számú vezető maga is rendszeresen kommunikál. Aktív médiaszereplések, közösségi média kommunikáció, blogolás – a személyes márka építése erősen hat a vállalat márkájára is.

Mennyire ismerik a vállalatot?

A hátrébb lépni készülő vezetők egyik legfőbb aggodalma általában, hogy az ifjú generáció tagjai mennyire ismerik a vállalatot. Vajon kiigazodnak-e a minden cégnél másként megjelenő kapcsolati rendszerekben? Átlátják-e a vállalatot körülvevő partneri hálózatot? Mindezek valóban fontos ismeretek, hiszen csak azt a gépezetet tudom hosszú távon jól működtetni, amelynek lehetőségeivel, képességeivel alapvetően tisztában vagyok.

Ki tud-e lépni az elődök árnyékából?

Felsorolásunk utolsó kérdése talán inkább a kormánykerékhez lépő fiatal vezetőnek érdekes, de a hátrébb vonuló tapasztalt vezetőnek sem közömbös. A generációváltás egyik fő motivációja ugyanis sok esetben az, hogy a fiatal vezető új lendületet hozzon a működésbe. Ez pedig csak akkor lehetséges, ha képes a saját útját járni.     

Ezeket a dolgokat nem lehet az iskolapadban elsajátítani, sokkal inkább gyakorlati tapasztalatokra van szükség hozzájuk. Éppen ezért a sikeres generációváltás nem megy egyik napról a másikra, hosszú, megfontolt tervezés és lépésről-lépésre történő kivitelezés eredménye.

Generációváltás – ahogy mi csináljuk

Az Euronics azon hazai családi vállalatok egyike, ahol hosszú és kitartó munkával terveztük és kivitelezzük a generációváltást, vagyis Bálint fiam bevonását a cégvezetésbe. Büszkén mondhatom: a folyamat jól halad.

Fazekas Bálint és Fazekas Zsolt
Fazekas Bálint és Fazekas Zsolt

Bálint kiváló partner ebben a munkában. Évek óta készül a vezető pozícióra. Angliai egyetemi tanulmányokat követően az Euronics amszterdami központjában ismerkedett a márka nemzetközi munkájával. Hazatérve különböző pozíciókban dolgozott az Euronicsnál annak érdekében, hogy minél jobban megismerje a vállalatot, a folyamatokat, kihívásokat. Volt területi vezető és az ő feladata volt, hogy a jogok megvásárlását követően a Dyras márkát, mint saját márkánkat újra bevezesse a hazai piacra. Sikeres munkát végzett, hiszen a Dyras ma már több termékkategóriában is az egyik lesikeresebb termékünk. Természetesen nincs megállás, ezt az építkezést is tovább folytatjuk.

Úgy érzem, Bálint esetében a fentebb felsorolt kérdések mindegyikére pozitív válasz adható. Úgy látom, teljes mértékben rendelkezik azzal az elhivatottsággal és vezetői képességekkel, amelyekre szükség van. Angliai tanulmányai, az Euronics központban szerzett tapasztalatai, illetve a nálunk végzett nemzetközi kapcsolatépítési feladatok révén igencsak otthonosan mozog nemzetközi környezetben. Az utóbbi időben adott médiainterjúi, hazai és nemzetközi környezetben tartott konferenciaprezentációi és közösségi média szereplései is bizonyítják, hogy kiválóan kommunikál. Ráadásul jó ideje dolgozik már a vállalatnál, és mára igen jól kiismerte a folyamatokat, kapcsolatrendszereket. És hogy ki tud-e lépni az előző generáció árnyékából? Már rég megtette… 

Azt gondolom, jól kiegészítjük egymást a cégvezetésben. Az idei év fontos lépése volt, hogy Bálint kereskedelmi ügyvezető igazgató lett, én pedig gazdasági ügyvezető igazgatói pozíciót foglaltam el. Bálint fiatalos lendülete kifejezetten hasznos a kereskedelmi ügyek szervezésében, irányításában, míg az én 30 éves szakmai és piaci tapasztalatom a gazdasági stratégiánk tervezésében válik hasznossá.

Hosszú utat jártunk már be a generációváltás rögös útján, és fontos mérföldkőhöz értünk. Bár még az előttünk álló szakasz tartogat kihívásokat, ha visszatekintünk, megállapíthatjuk, hogy eddig jól teljesítettünk.  

Fazekas Bálint és Fazekas Zsolt a generációváltás rögös útján
“hosszú utat jártunk már be a generációváltás rögös útján”